WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

O Wydziale

Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju techniki, w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, energetyki, inwestycji i wdrożeń przemysłowych, zarządzania i inżynierii produkcji oraz techniki rolniczej i inżynierii żywności poprzez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową, krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.


 • Slider image 3

  asdfas

 • Slider image 4

  asdfas

 • Slider image 5

  asdfas

 • Slider image 6

  asdfas

 • Slider image 7

  asdfas

 • Slider image 8

  asdfas

 • Slider image 9

  asdfas

 • Slider image 10

  LABORATORIUM ECCiK

 • Slider image 11

  LABORATORIUM IRISP

Pracownia Chemicznych Analiz Żywności

Pracownia Technologii Piekarnictwa

Laboratorium Metrologii

LABORATORIUM OZE

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

Laboratorium Mikro i nanoinżynierii

LABORATORIUM ECCiK

LABORATORIUM IRISP

Zdarzenia

Do letniej sesji egzaminacyjnej

Do wakacji 2020

Do poprawkowej sesji egzaminacyjnej

Do inauguracji roku akademickiego 2020/2021

-105
-90
-28
2