WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Aktualności


Mini
XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP
Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą prace dy...
więcej
Logo4 264257 20201001144451
SPOTKANIE STAŻOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Z FIRMĄ GLOBALLOGIC POLAND
W dniu 28.01.2021 od godziny 11.00 na platformie ZOOM odbyło się spotkanie studentów Wydziału Mechanicznego politechniki Koszalińskiej kierunku Inżynieria Biomedyczna (semestr 5 i 7) z firmą...
więcej
Post o ankietyzacji
Trwa ankietyzacja.
więcej
Content krzysztof dutkowski1
Wspólnie pracują nad innowacyjną konstrukcją zasobnika ciepłej wody
Innowacyjną konstrukcję domowego zasobnika ciepłej wody opracuje konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego składzie znalazła się Politechnika Koszalińska. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ws...
więcej
Ms teams
Szkolenie MS Teams - 19.01.2021r. godz:13:00
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że szkolenie na temat przeprowadzenia egzaminów lub sprawdzianów w MS Teams (przy wykorzystaniu aplikacji Forms) odbędzie się dnia 19 styczni...
więcej
Olik2
Z głębokim żalem zawiadamiamy
więcej
Euraxess with ec
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki opublikowane przez europejską sieć wspierającą mobilność międzynarodową - Euraxess.
więcej
Wojciech kap%c5%82onk
Z głębokim żalem zawiadamiamy
więcej
Unnamed
Aktualne informacje dotyczące konkursów na projekty badawcze
V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosk...
więcej
Ikona
Z głębokim żalem zawiadamiamy
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 stycznia 2021 roku dotarła do nas wiadomosć o smierci dr hab. inż. Wojciecha Kapłonka, wieloletniego pracownika Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Mechan...
więcej