WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

ŁOWCY TALENTÓW ATAKUJĄ TRIL


ŁOWCY TALENTÓW ATAKUJĄ TRIL

W dniu 03 kwietnia 2017 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie przedstawicielki firmy ATR Agrohandel ze studentami kierunku TRiL kończącymi w bieżącym roku naukę na naszej Uczelni. Firma ATR Agrohandel, reprezentowana przez panią mgr inż. Barbarę Amroży - koordynatorkę projektu, zwróciła się z ofertą dedykowaną do studentów rolnictwa, w tym Techniki Rolniczej i Leśnej. Według słów Pani Barbary Ambroży, rynek usług rolniczych rozwija się niezwykle dynamicznie, coraz więcej specjalistycznych firm poszukuje i kształci na swoje potrzeby specjalistów. Podaż kard jest jednak ograniczona, a sytuacja taka tworzy doskonały rynek pracy dla fachowców branży rolniczej. Dlatego też ATR Agrohandel, w dbałości o jakość swoich usług, proponuje absolwentom kierunków rolniczych 4. miesięczne specjalistyczne szkolenia z zakresu rolnictwa i technik sprzedaży. Szkolenie obejmuje doskonalenie wiedzy rolniczej i uzupełnienie jej o aspekty praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem agronomii, diagnostyki plantacji i ochrony roślin.  Osoby uczestniczące w szkoleniu  otrzymują wynagrodzenie i zawierają na czas jego trwania  umowę o pracę. Po zakończeniu szkolenia każdy absolwent ma zapewnione zatrudnienie na okres dwóch lat. Liczba miejsc jest ograniczona, nabór wynosi bowiem zaledwie 6-8 osób. ATR Agrohandel poszukuje przedstawicieli handlowych do dystrybucji środków produkcji rolniczej (nawozy, nasiona i pestycydy).