WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców


Do 11 września 2017 r. można skłdać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych
hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie,
który dostępny jest na stronie internetowej organizatora:

https://forumakademickie.pl/wp-content/uploads/2017/05/Regulamin-XIII-Konkursu-Skomplikowane-i-proste.docx.

https://forumakademickie.pl/konkursy/redakcja-miesiecznika-forum-akademickie-oglasza-xiii-konkurs-na-artykul-popularnonaukowy-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/