WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie


Do 1 września 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  •  wysoki poziom naukowy,
  •  odkrywczość założeń i waga wyników,
  •  oryginalność ujęcia,
  •  integralność tematyki i formy,
  •  interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

Strona internetowa konkursu Monografie
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/