WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Przyjęcia na studia - przedłużona rekrutacja


Na wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej trwa rekrutacja na studia na kierunkach:

Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 Budynek A pokój 105a przy ul. Racławickiej 15-17.

Rejestracja internetowa: https://irk.politechnika.koszalin.pl/