WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Przyjęcia na studia - przedłużona rekrutacja


Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, w okresie od 01.11.2017 do 28.11.2017 r., trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Energetyka.

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 Budynek A pokój 107 lub Budynek D pokój 213b, przy ul. Racławickiej 15-17.

Rejestracja internetowa: https://irk.politechnika.koszalin.pl/