WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

OBWIESZCZENIE Nr 7/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej


OBWIESZCZENIE Nr 7/2017

Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 24 pażdziernika 2017 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniach:
31 października i 2 listopada 2017 roku.


Ogłaszam godziny rektorskie dla studentów wszystkich kierunków
studiów w dniach: 31 października 2017 r. od godziny 15.00
oraz 2 listopada 2017 r. do godziny 12.00.

 


R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal