WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

ENERGA–OPERATOR SA


 www.energa-operator.pl 

ENERGA-OPERATOR SA jest spółką zarządzającą Segmentem Dystrybucji w Grupie Kapitałowej ENERGA SA. Jest operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie sieci dystrybucyjnej znajdującej się w północnej i środkowej części Polski. ENERGA-OPERATOR zarządza siecią dystrybucyjną o łącznej długości 184 tys. km, która pokrywa 75 tysięcy km2 (co stanowi 24% powierzchni kraju). Majątek spółki tworzy ponadto m.in. 286 Głównych Punktów Zasilania (GPZ) oraz rozdzielni WN, ok. 60 tys. stacji SN/nn i ok. 1 mln przyłączy. Do sieci ENERGA-OPERATOR przyłączonych jest blisko 3 mln klientów, którym rocznie dostarczana jest energia w ilości ponad 20 TWh.