WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Informacja - 10 listopada 2017 r. (dzień wolny od pracy)


INFORMACJA
 
Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy w zamian za święto przypadające 11 listopada 2017 r. (sobota) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 5/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej  dniem wolnym od pracy na Politechnice Koszalińskiej jest dzień 10 listopada 2017 r. (piątek).
 
Z poważaniem
dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK
Dziekan Wydziału Mechanicznego