WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Obowiązkowe badania lekarskie - zmiana !!!


U W A G A – studenci I roku
studiów I stopnia

Studenci I roku studiów I stopnia proszeni są o zgłaszanie się na obowiązkowe badania lekarskie.
Badania odbywać się będą w sali 105A w dniu:

21 grudnia 2017 r.

Termin 13.12.2017 r. uległ zmianie i w tym dniu badania nie odbędą się

 

HARMONOGRAM