WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Uroczyste otwarcie laboratoriów Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego


W dniu 27 lutego odbyło się uroczyste otwarcie i oficjalne przekazanie do użytku zespołu laboratoriów Technologii Żywności. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, zaproszeni przedstawiciele przemysłu spożywczego z regionu, przedstawiciele szkół i mediów oraz studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Cześć oficjalna, którą zainaugurowano spotkanie, dobyła się na Auli Wydziału Mechanicznego. Gospodarzem spotkania był Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK. Spotkanie poprowadził Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun. Po wstąpieniach i części oficjalnej zebrani goście udali się na zwiedzanie laboratoriów służących realizacji procesu dydaktycznego na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Wizytowano zarówno istniejące już laboratoria jak i nowo oddane do użytku. Opiekunowie poszczególnych pracowni przedstawili gościom krótką charakterystykę możliwości badawczych i dydaktycznych, a także możliwości posiadanej w nich aparatury. Do użytku oddano między innymi: pracownię browarnictwa i anemometrii laserowej, pracownię niskich temperatur, pracownię analiz fizycznych żywności, pracownię procesów biotechnologicznych, pracownię chromatografii, pracownię opakowalnictwa, pracownię gastronomiczną i pracownię oceny sensorycznej.

Zaproszeni dziennikarze przeprowadzili wywiady z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia, a przede wszystkim ze studentami kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. To na ich potrzeby dydaktyczne zrealizowano remont i zorganizowano zespół nowoczesnych laboratoriów.

Media o nas:

Polskie Radio Koszalin 
TVP szczecin
YouTube