WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

UWAGA STUDENCI ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków 
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Aktywny samorząd-Moduł II".

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2018 r.:

  • 30 marca 2018 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018),
  • 10 października 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/19).

Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach: www.pfron.org.pl

Menu: o Funduszu Programy i zadania PFRON Programy i zadania realizowane obecnie Aktywny samorząd.

Realizatorem programu w Szczecinie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91-46-46-150, 91-46-46-151.