WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

09. 09. 2016 r. Stypendia dla studentów kierunku Energetyka - ruszyła IV edycja


Na mocy podpisanej umowy o współpracy pomiędzy ENERGA – OPERATOR SA a Politechniką Koszalińską (Wydział Mechaniczny), ogłaszamy nabór do programu stypendialnego. Konkurs przeznaczony jest dla studentów ...

Mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs przeznaczony jest dla studentów III i V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału Mechanicznego, Kierunek Energetyka. Przewidziano przyznanie 8 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 10 miesięcy. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 1200 zł brutto miesięcznie. Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy). Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 5 tematów:

  1. Prace pod napięciem w Polsce, w Europie i na świecie – przegląd stosowanych technologii
  2. Wpływ parametrów kamery termowizyjnej na wynik pomiarów, w kontekście oceny stanu urządzań elektroenergetycznych
  3. Wykorzystanie diagnostyki w eksploatacji aparatów, urządzeń i sieci elektroenergetycznych
  4. Mikroźródła OZE w europejskich systemach elektroenergetycznych. Instalacje, problemy, perspektywy rozwoju
  5. Magazynowanie energii elektrycznej. Przegląd technologii, problemy, praktyczne zastosowania

Tematykę wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 15 minut. Prezentacje przed komisją będą odbywać się w październiku/listopadzie 2016. Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami (wypełnione dokumenty należy zeskanować i dołączyć w wersji elektronicznej na płycie CD-R). Wnioski można składać do 14 października 2016 roku, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Regulamin przyznawania stypendiów 144 KB pobierz
mime Wniosek 26,1 KB pobierz