WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Konferencja  Nowoczesnych Rozwiązań Dla Inżynierów


orgaznizowana na Wydziale Mechanicznym przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową w dniu 14.11.2019 r. od godz 10 - 14.