WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Umowy stypendialne pięciu studentów od Energia Operator S.A.


W dniu 10.01.2020 w siedzibie firmy Energia Operator S.A. odbyło się spotkanie, na którym zostały podpisane umowy stypendialne pięciu studentów Energetyki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

W spotkaniu tym, oprócz przedstawicieli firmy i zainteresowanych studentów uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Mechanicznego, dr inż. Konrad Zajkowski - starszy wykładowca.

Była to siódma edycja konkursu stypendialnego, organizowanego przez spółkę z branży energetycznej i uczelnię. Każdego roku mogą w nim wziąć udział studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym. Od tej edycji zmieniły się zasady postępowania. Do konkursu przystąpić mogą studenci studiów stacjonarnych kierunku Energetyka na semestrze V. Stypendium przyznawane jest na trzy semestry, tj. 15 miesięcy w wysokości ustalanej przez sponsora – firmę Energia. W tym roku wysokość stypendium wynosi 2500 złotych brutto miesięcznie. Stypendium to nie zamyka drogi w postępowaniu o stypendium naukowe PK.

Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to udowodnienie bardzo dobrych wyników w nauce, czyli analiza średnich ocen oraz dodatkowych osiągnięć ponadprzeciętnych, tj.: publikacje naukowe, zaangażowanie w kołach naukowych, itp. Etap drugi to wykazanie się wysokim poziomem wiedzy przed komisją konkursową, której skład tworzą po dwie osoby z ramienia firmy Energia oraz Politechniki. Każdy kandydat przedstawia prezentację tematyczną na określony temat.

Oprócz comiesięcznego stypendium, studenci mają dostęp do wiedzy praktycznej, zdobywanej bezpośrednio w firmie, co zwiększa szansę na późniejsze zatrudnienie w firmie Energa.

– Dla studentów to dobra okazja, żeby połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, poznać specyfikę działalności dużej formy energetycznej i zrobić pierwszy krok na drodze rozwoju zawodowego – przyznał prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Zachęcamy studentów kierunku Energetyka o zwiększenie swoich szans w kolejnych edycjach konkursu poprzez podniesienie swoich wyników w nauce.