WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

PRAKTYKI STUDENCKIE W GOODVALLEY


W dniu 28 stycznia 2020 roku przedstawiciele firmy GOODVALLEY POLSKA przeprowadzili rekrutację  dopuszczającą studentów Technologii Żywności i Żywienie Człowieka sem. V do realizacji praktyki zawodowej w semestrze VI. Osoby chcące wziąć udział w płatnych praktykach musiały wykazać się wiedzą z zakresu przetwórstwa mięsa.

Prezentacje dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Metody utrwalania mięsa;
  2. Zmiany poubojowe zachodzące w mięsie;
  3. Technologia składowania i przechowywania mięsa;
  4. Klasyfikacja poubojowa w systemie EUROP;
  5. Wpływ temperatury na jakość mięsa;
  6. Metody mrożenia mięsa;

 

Po prezentacji, w ramach rozmowy kwalifikacyjnej, studenci odpowiadali na pytania związane z przygotowanym tematem,  znajomością profilu produkcyjnego firmy GOODVALLEY oraz przedstawiali swoje oczekiwania związane z mającą się odbyć 3 miesięczną praktyką.