WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

SZKOLENIE „WERYFIKACJA WRAŻLIWOŚCI SENSORYCZNEJ KANDYDATÓW DO PANELU OCENIAJĄCEGO”


W dniu 24 stycznia 2020 roku nowej Pracowni Analiz Sensorycznych Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej zrealizowano szkolenie dotyczące weryfikacji predyspozycji sensorycznych kandydatów do zespołu oceniającego produkty spożywcze. Szkolenie swym zakresem obejmowało godzinny wykład dotyczący podstaw analizy sensorycznej i wymagań odnośnie zespołu oceniającego oraz zajęcia praktyczne. Każdy z uczestników szkolenia wykonał indywidualnie test zdolności rozpoznawania podstawowych smaków (słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami, metaliczny) oraz określono jego próg wrażliwości sensorycznej.

W swojej ofercie posiadamy również inne szkolenia dotyczące różnych metod sensorycznych obejmujące np. zdolność rozróżniania barw i szeregowania próbek w zależności od intensywności, określenie zdolności rozpoznawania wzorców zapachowych. Możemy również z udziałem pracowników zakładu lub naszego przeszkolonego panelu sensorycznego wykonać badania konsumenckie. Istnieje możliwość dostosowania zakresu szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z wykładu i zajęć praktycznych.