WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

UWAGA STUDENCI


STUDENCI !

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesza się zajęcia do 10.04.2020 r.

W związku z powyższym od 23.03.2020 roku przechodzimy na kształcenie zdalne.

 

Obowiązkiem Państwa jest utrzymywać stały kontakt z prowadzącymi zajęcia.

W sposób zdalny terminowo realizować zadania wyznaczane przez prowadzących.

W przypadku braku kontaktu z prowadzącym zajęcia proszę o informację
(e-mail: iwona.michalska-pooga@tu.koszalin.pl).

 

Prodziekan ds. Kształcenia WM

Dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. Uczelni