WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Stypendia dla studentów I roku


W roku akademickim 2020/2021, studenci pierwszego roku Politechniki Koszalińskiej mogą otrzymać nowy rodzaj wsparcia – stypendium samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Szczegóły https://tu.koszalin.pl/art/2372

http://www.edukacja.wzp.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0