WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Skład osobowySKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


 

PROFESOROWIE TYTULARNI
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

profesor

prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

profesor

prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

profesor

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

profesor

prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz

profesor

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

profesor

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

profesor

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

profesor

prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski

profesor

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

profesor

prof. dr hab.  Jerzy Ratajski

profesor

prof. dr hab. inż. Borys Storch

profesor

prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski

profesor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski

profesor


DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab .inż. Błażej Bałasz

profesor uczelni

dr hab. inż. Łukasz Bohdal

profesor uczelni

dr hab. inż. Zbigniew Budniak

profesor uczelni

dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński

profesor uczelni

dr hab. Inż. Jerzy Chojnacki

profesor uczelni

dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski

profesor uczelni

dr hab. inż. Stanisław Duer

profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski

profesor uczelni

dr hab. Kurt Frischmuth

profesor uczelni

dr hab. inż. Sebastian Głowiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Daniela Herman

profesor uczelni

dr hab. inż. Marek Jakubowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Wojciech Kapłonek

profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Królikowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

profesor uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska

profesor uczelni

dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz

profesor uczelni

dr hab. inż. Dariusz Lipiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Czesław Łukianowicz

profesor uczelni

dr hab. inż. Igor Maciejewski

adiunkt

dr hab. inż. Maciej Majewski

profesor uczelni

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga

profesor uczelni

dr. hab. Katarzyna Mitura

asystent

dr hab. inż. Piotr Myśliński

profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

profesor uczelni

dr hab. inż. Piotr Piątkowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Piskier

profesor uczelni

dr hab. Kazimierz Reszka

profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

profesor uczelni

dr hab. Inż. Tomasz Rydzkowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Piotr Stępień

profesor uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Szparaga

profesor uczelni

dr hab. inż. Jan Walkowicz

profesor uczelni

dr hab. inż. Bogdan Warcholiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Bogdan Wilczyński

profesor uczelni

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz

profesor uczelni


NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Jerzy Chudy

asystent

dr inż. Ewa Dobruchowska

adiunkt

dr inż. Andrzej Błażejewski

adiunkt

mgr inż. Michał Sadowski

asystent

dr inż. Małgorzata Sikora

adiunkt

dr inż. Monika Sterczyńska

adiunkt

dr inż. Marzena Sutowska

adiunkt


PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

mgr inż. Iwona Cywińska

specjalista

mgr  Rafał Gnaciński

specjalista


STUDENCI

Aleksandra Guzowska

student

Arleta Krzemińska

student

Kamil Mrówczyński

student

 


UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM


 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

KIEROWNICY KATEDR, ZAKŁADÓW, ZESPOŁÓW I LABORATORIÓW

ZAPROSZENI GOŚCIE