WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Skład osobowySKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


 

PROFESOROWIE TYTULARNI

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 2. prof. dr hab. inż. Jozef Borkowski
 3. prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
 7. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
 8. prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski
 9. prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta
 10. prof. dr hab. inż. Borys Storch

DOKTORZY HABILITOWANI

 1. dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK
 2. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK
 3. dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski, prof. PK
 4. dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK
 5. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK
 6. dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK
 7. dr hab. inż. Wojciech Kapłonek, prof. PK
 8. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK
 9. dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK
 10. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, prof. PK
 11. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK
 12. dr hab. inż. Maciej Majewski, prof. PK
 13. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK
 14. dr hab. Inż. Krzysztof Nadolny, prof. PK
 15. dr hab. inż.  Piotr Piątkowski, prof. PK
 16. dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK
 17. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. PK
 18. dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK
 19. dr hab. Inż. Dariusz Tomkiewicz, prof. PK
 20. dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. PK
 21. dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr hab. inż. Łukasz Bohdal
 2. dr inż. Zbigniew Budniak
 3. dr inż. Marek Fligiel
 4. dr hab. inż. Dariusz Lipiński
 5. dr inż. Sylwia Mierzejewska
 6. dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk
 7. dr inż. Paweł Sutowski

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

 1. mgr inż. Iwona Cywińska

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Łukasz Dudek
 2. mgr inż. Katarzyna Gotowała
 3. mgr inż. Monika Szada-Borzyszkowska

STUDENCI

 1. Aleksandra Guzowska
 2.    Jakub Jaworski
 3. Dominika Karpińska
 4. Filip Kiciński
 5. Kamil Mrówczyński
 6. Witold Sominka
 

UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM


 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

KIEROWNICY KATEDR, ZAKŁADÓW, ZESPOŁÓW I LABORATORIÓW

ZAPROSZENI GOŚCIE