WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Plan posiedzeńPLAN POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017 (wtorek godz.10:00)3  października 2016 r.

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Mechanicznego.

 

18 października 2016 r.

 1. Powołanie Komisji Wydziałowych na kadencję 2016-2020
 2. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach I i II stopnia.
 3. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach III stopnia.

 

15  listopada 2016 r.

 1. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji w 2016 roku.
 2. Przyjęcie strategii promocji Wydziału Mechanicznego na rok 2017.
 3. Program działalności studenckiej na rok akademicki 2016/2017.

 

13  grudnia 2016 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie pracownikom Wydziału Mechanicznego orderów i odznaczeń.

 

17  stycznia 2017 r.

 1. Program i realizacja remontów na Wydziale Mechanicznym.
 2. Realizacja planu wydawnictw w 2016 rok. Przyjęcie planu wydawniczego na 2017 rok.

 

7 marca 2017 r.

 1. Ocena działalności badawczej i rozwoju kadry w 2016 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli zarządczej za 2016 rok.

 

25 kwietnia 2017 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 2. Uchwalenie planu finansowo-rzeczowego Wydziału Mechanicznego na 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

 

6 czerwca 2017 r.

 1. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2016/2017.
 2. Sprawozdanie komisji wydziałowych z działalności w roku akademickim 2016/2017
 3. Sprawozdanie z działalności studenckiej w roku akademickim 2016/2017

 

12 września 2017 r.

 1. Przygotowanie do inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018.
 2. Przyjęcie planu posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2017/2018.
 3. Przyjęcie planu działalności Wydziału Mechanicznego w zakresie kontroli zarządczej na 2018 rok.
 4. Opiniowanie wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.

 

Stosownie do bieżących potrzeb w planie posiedzeń na rok akademicki 2016/2017 będą omawiane sprawy:

stopni naukowych, kadrowe, dydaktyczne.

Uwaga! Terminy dodatkowych posiedzeń Rady Wydziału uzgadniane będą stosownie do potrzeb bieżących.

 

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 roku, przyjęła do realizacji plan posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2016/2017.