WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Plan posiedzeńTerminy posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego na rok akademickim 2019/2020  będą odbywały się stosownie do potrzeb bieżących w zakresie przypisanych statutem kompetencji.

Posiedzenia Rady Wydziału będą planowane  we wtorki  o godz. 1000, o czym zawiadamiani będą członkowie  emailem  z kilkudniowym wyprzedzeniem.