WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Plan posiedzeń


PLAN POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

na rok akademicki 2018/2019 (wtorek godz. 1000)

 

 

1  października 2018 r.

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Mechanicznego.

16 października 2018 r.

 1. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach I i II stopnia.
 2. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach III stopnia.

13  listopada 2018 r.

 1. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji w 2018 roku.
 2. Przyjęcie strategii promocji Wydziału Mechanicznego na rok 2019.
 3. Program działalności studenckiej na rok akademicki 2018/2019.

 

11  grudnia 2018 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie pracownikom Wydziału Mechanicznego orderów i odznaczeń.

 

15 stycznia 2019 r.

 1. Program i realizacja remontów na Wydziale Mechanicznym.
 2. Realizacja planu wydawnictw w 2018 rok. Przyjęcie planu wydawniczego na 2019 rok.

 

12 marca 2019 r.

 1. Ocena działalności badawczej i rozwoju kadry w 2018 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli zarządczej za 2018 rok.

 

9 kwietnia 2019 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 2. Uchwalenie planu finansowo-rzeczowego Wydziału Mechanicznego na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach  dotyczących studiów i szkół doktorskich na podstawie „nowo przyjętych” regulaminów.

 

11 czerwiec 2019 r.

 1. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2018/2019.
 2. Sprawozdanie komisji wydziałowych z działalności w roku akademickim 2018/2019.
 3. Sprawozdanie z działalności studenckiej w roku akademickim 2018/2019.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego.

 

17 września 2019 r.

 1. Sprawy organizacyjne Wydziału Mechanicznego dostosowujące funkcjonowanie jednostki zgodnie  z ”nowym” statutem Politechniki Koszalińskiej

 

 

Stosownie do bieżących potrzeb w planie posiedzeń na rok akademicki 2018/2019 będą omawiane sprawy:
stopni naukowych, kadrowe, dydaktyczne, organizacyjne.

Uwaga! Terminy dodatkowych posiedzeń Rady Wydziału uzgadniane będą stosownie do potrzeb bieżących.

 

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 roku, przyjęła do realizacji plan posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego na rok akademicki 2018/2019.