WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Logo


Centrum Komputerowe Wydziału Mechanicznego dysponuje  37 komputerami różnych klas, z czego 26 komputerów PentiumIV stanowi wyposażenie dwóch klimatyzowanych sal laboratoryjnych, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach stacjonarnch (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych) i podyplomowych.

Dodatkowe zadania Centrum to:

  • doradztwo w zakresie doboru specyfikacji sprzętu komputerowego,
  • konfigurowanie zestawów komputerowych,
  • Instalowanie i konfiguracja systemów operacyjnych (Windows 95/98/2000/XP/2003/Vista/Linux),
  • instalowanie i konfiguracja oprogramowania używanego w pracy:
  • instalowanie i konfiguracja oprogramowania sieciowego i poczty elektronicznej.
  • indywidualne szkolenia w zakresie podstawowej obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego.
  • usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania.
  • naprawy i serwis sprzętu komputerowego,.
  • zarządzanie siecią komputerową.
  • podłączanie nowych komputerów, drukarek, skanerów i innych urządzeń do sieci i lokalnie.
  • pomoc przy innych nie wymienionych zdarzeniach losowych związanych ze sprzętem komputerowym i elektronicznym w zakresie własnych możliwości, a poza ingerencją serwisu zewnętrznego.