WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Sesja egzaminacyjna


HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2016/2017

 
Studia stacjonarne (dzienne)
 
kierunek Energetyka:
 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Technika Rolnicza i Leśna:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Studia niestacjonarne
kierunek Energetyka:
 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Technika Rolnicza i Leśna:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:

1

3

4 5 lutego I termin sesji zasadniczej

2

10

11 12 lutego

II termin sesji zasadniczej


Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

1

17

18 19 lutego I termin sesji poprawkowej

2

24

25 26 lutego

II termin sesji poprawkowej

  • UWAGA STUDENCI ZALICZAJĄCY PRZEDMIOTY W SESJI POPRAWKOWEJ
    Wszystkie zaliczenia w sesji poprawkowej będą odbywały się
    w takich samych salach i godzinach jak w sesji zasadniczej.