WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Sesja egzaminacyjna


HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018

 
Studia stacjonarne (dzienne)
 
kierunek Energetyka:
 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Studia niestacjonarne


kierunek Energetyka:

 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Technika Rolnicza i Leśna:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:


1


15

16 17 czerwiec I termin sesji zasadniczej


2


22

23 24 czerwiec

II termin sesji zasadniczej


Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:


1


07

08 09 wrzesień I termin sesji poprawkowej


2


14

15 16 wrzesień

II termin sesji poprawkowej

  • UWAGA STUDENCI ZALICZAJĄCY PRZEDMIOTY W SESJI POPRAWKOWEJ
    Wszystkie zaliczenia w sesji poprawkowej będą odbywały się
    w takich samych salach i godzinach jak w sesji zasadniczej.