WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Sesja egzaminacyjna


HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018

 
Studia stacjonarne (dzienne)
 
kierunek Energetyka:
 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Technika Rolnicza i Leśna:
  • Harmonogram TRiL (w przygotowaniu)
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Studia niestacjonarne


kierunek Energetyka:

 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Technika Rolnicza i Leśna:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:


1


02

03 04 luty I termin sesji zasadniczej


2


09

10 11 luty

II termin sesji zasadniczej


Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:


1


16

17 18 luty I termin sesji poprawkowej


2


23

24 25 luty

II termin sesji poprawkowej

  • UWAGA STUDENCI ZALICZAJĄCY PRZEDMIOTY W SESJI POPRAWKOWEJ
    Wszystkie zaliczenia w sesji poprawkowej będą odbywały się
    w takich samych salach i godzinach jak w sesji zasadniczej.