WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminaria i konferencje


2018

Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

 

2017

5th International Workshop on Surface Engineering & 2nd International Workshop on Applied and Sustainable Engineering
4 - 10 June, Koszalin University of Technology

XXVIII Sympozjon PKM 2017 Koszalin - Darłowo
19 - 23 IX 2017 

 

2016

VIII Konferencja Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku ENERGETYKA „Energia 2016”

31 maja - 2 czerwca, Kołobrzeg

 

2015

XXV Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

3 - 6 września, Koszalin

 

2012

XV Konferencja Naukowo–Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012

 

2011

XIV Słupskie Forum Motoryzacji

 

 

 

2010

Konferencja naukowa „Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej”

http://7pr.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html-id=4031.htm