OrzelDoktoranci
Printer Pdf

 

UWAGA DOKTORANCI !!!

 

W USOS uruchomiono proces ankietyzacji: Ankieta oceny kursu przedmiotowego i Ankieta oceniająca jakość kształcenia i warunki studiowania na kierunkach kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

 

Termin: 15.01.2017 – 30.01.2017

 

Proszę o aktywny udział !!!

 

 

https://usosweb.tu.koszalin.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

 

Ankieta w USOweb jest całkowicie anonimowa, w systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałby poźniejsze skojarzenie oceny z jej Autorem.

 

Odnotowywany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety.