OrzelPracownicy
Printer Pdf
2017-03-06
Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Szanowni Państwo,

pragniemy  poinformować o trwającym, corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jesteśmy przekonani, że w Uczelni Pana Rektora znajdują się odpowiedni kandydaci do naszej Nagrody, ale nie zawsze posiadają informacje o możliwości zgłaszania wniosków. Materiały związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV pod adresem:

 

https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-nauk-w4

 

Wnioskodawców uprzejmie prosimy o przysyłanie wymaganych dokumentów w postaci plików pdf na adres e-mail: 

wydzial_4@pan.pl

 

Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 30 KWIETNIA 2017 R.


Printer Pdf


Printer Pdf

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

Narodowe Centrum Nauki zmieniło termin szkolenia  na 30-31 stycznia 2017 r.

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów badawczych w Narodowym Centrum Nauki

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursach Narodowego Centrum Nauki jak również dla naukowców realizujących projekty. Zapraszamy także wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN.

Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatem, poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Integralną częścią warsztatów dla naukowców jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów

Celem szkolenia jest:

  • omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków  w tym :
  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • projektowanie kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.
  • prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
  • przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
  • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 lutego  2017 r. w siedzibie Politechniki Koszalińskiej, przy ul. Śniadeckich  2 - sala 503 i 501 bud. A (ramowy program szkolenia w załączeniu).

REJESTRACJA - Zapisów można dokonywać do dnia 13 stycznia 2017 r., poprzez złożenie w Dziale Nauki wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania http://tu.koszalin..pl/art/161 ).

Liczba miejsc ograniczona.

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki. Szczegółowych informacji udziela Pani Ludmiła  Kawczyńska tel. 34-78-627, ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do uzyskania informacji bezpośrednio od pracowników Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty: 


Printer Pdf
2016-12-09


Printer Pdf
2016-12-02

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER

Jest on adresowany do naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,
podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna
wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota
alokacji w konkursie to 40 ml

Nabór wniosków: 16 stycznia - 17 marca 2017 r
Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html


2015-04-01
Zaproszenie do Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów
Zaproszenie do korzystania z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów
zaproszenie 374 KB
więcej
2014-10-14
Inwentaryzacja pomieszczeń
W związku z prowadzoną na Wydziale Mechanicznym inwentaryzacją pomieszczeń proszę o przygotowanie zestawienia pomieszczeń przypisanych do Pani/Pana jednostki...
więcej
2014-10-09
Wnioski o nadanie odznaczeń
Informacja o składaniu wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych i odznaczeń państwowych.
więcej