WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPracownicy


Katedra Mechaniki i Konstrukcji

Kierownik Katedry Mechaniki i Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

prof. zwyczajny

Pokój: 208c bud. A i 102 bud. A
E-mail: leon.kukielka@tu.koszalin.pl, leonkukielka@inetria.pl
Tel: (094) 3478 290, 3478 248

 

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów

Koordynator Zespołu B-D prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

prof. zwyczajny

Pokój: 208c bud. A i 102 bud. A
E-mail: leon.kukielka@tu.koszalin.pl, leonkukielka@inetria.pl
Tel: (094) 3478 290, 3478 248

 

Pracownicy:

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof PK

Pokój:  201 bud. A
E-mail: lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 328, 322

 

dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof PK

Pokój: 1, 3 bud.H
E-mail: jerzy.chojnacki@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 359, 3478 261

 

dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof PK

Pokój: 305 bud. H
E-mail: agnieszka.kulakowska@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 201

 

dr inż. Marek Fligiel

starszy wykładowca

Pokój: 106 bud. D
E-mail: marek.fligiel@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 274

 

dr inż. Radosław Patyk

starszy wykładowca

Pokój: 209 bud. A i 201 bud. H
E-mail: radoslaw.patyk@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 274

 

dr inż. Paweł Kałduński

Adiunkt

Pokój: 203 bud. H,
E-mail: pawel.kaldunski@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 328, 322

 

mgr inż. Lesław Wilk 

Starszy Wykładowca

Pokój:   103 budynek H

E-mail:  leslaw.wilk@tu.koszalin.pl

Telefon:  (94) 3478 488

 

mgr inż. Katarzyna Gotowała

Specjalista ds. Naukowo-techniczny,

Pokój: 208 b bud. A,
E-mail: katarzyna.gotowala@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 234,

 

mgr inż. Piotr Czerski

Specjalista ds. Naukowo-techniczny,

Pokój: 7,120 bud. H,
E-mail: piotr.czerski@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 232,

 

Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Gotowała

Pokój: 208 b bud. A,
E-mail: katarzyna.gotowala@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 234

mgr inż. Łukasz Iwaniec

Pokój: 208 c bud. H,
E-mail: lukasz.iwaniec@tu.koszalin.pl,
Tel: (094) 3478 422,

Mgr inż. Bogusława Berner

Pokój: 2 bud. H,
E-mail: boguslawa.berner@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 358

Realizacja tematu:

Mgr inż. Piotr Mazur

Pokój: 1 bud. H,
E-mail: pmazur@agrotechnology.pl
Tel: (094) 3478 261

Realizacja tematu:

Mgr inż. Agnieszka Zdanowicz

Pokój: 2 bud. H,
E-mail: agnieszka.zdanowicz@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 358

Realizacja tematu:

Mgr inż. Andrzej Dziurski

Pokój: 2 bud. H,
E-mail: andrzej.dziurski@o2.pl  
Tel: (094) 3478 358

Realizacja tematu:

Mgr inż.  Aleksandra Pachuta

Pokój: 2 bud. H,
E-mail:  apachuta@poczta.sm
Tel: (094) 3478 358

 

Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji

 

dr hab. inż. Zbigniew Budniak, prof PK

Pokój: 122 bud. D

E-mail: zbigniew.budniak@tu.koszalin.pl,

Tel: (094) 3478 122

 

dr inż. Jerzy Chudy

Adiunkt

Pokój: 213 bud. D i 213b bud. D

E-mail: jerzy.chudy@tu.koszalin.pl,

Tel: (094) 3478  371, 474

 

dr inż. Grzegorz Chomka

starszy wykładowca/ oddelegowany do Wydziały przemysłu Drzewnego

Pokój: 213c bud. D

E-mail: grzegorz.chomka@tu.koszalin.pl,

Tel: (094) 3478 477, 371

 

dr inż. Sławomir Nagnajewicz

Adiunkt/ oddelegowany do Wydziały przemysłu Drzewnego

Pokój: 213 bud. D i 216 bud. D

E-mail: slawomir.nagnajewicz@tu.koszalin.pl,

Tel: (094) 3478 366, 371

 

dr inż. Maciej Kasperowicz

Adiunkt

Pokój: 213a bud. D

E-mail: maciej.kasperowicz@tu.koszalin.pl,

Tel: (094) 3478 325