WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Szkoły patronackie


W celu rozwinięcia współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
stworzenia możliwości uczniom systematycznego kontaktu ze światem akademickim,
przygotowania ich do nauki w szkołach wyższych

oraz ułatwienia dokonania wyboru ścieżki akademickiej
Wydział Mechaniczny podpisał porozumienia patronackie.

 

W ramach porozumienia
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
objął patronatem klasy o profilach związanych z kierunkami kształcenia na Wydziale.