WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPracownicy


KIEROWNIK KATEDRY


  

 dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PKosz

  tel. (094) 3478-457,   pok. 219C

  e-mail:marek(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI

 

 prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

 tel. (094) 3478-331,  pok. 224C

  e-mail:jaroslaw.diakun(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

 

 

  prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

  tel. (094) 3478-404,   pok. 223C

  e-mail:techmech(at)mir.gdynia.pl

 

 

 


PROFESOROWIE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ


 

 dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski

  tel. (094) 3478-450,   pok. 222C

  e-mail: zdzislaw.domiszewski(at)tu.koszalin.pl

 

 

  dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga

   tel. (094) 3478-425,   pok. 221C

  e-mail:iwona.michalska-pozoga(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

 

  

  dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

  tel. (094) 3478-459,   pok. 220C

  e-mail:joanna.piepiorka(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

  

  dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski

  tel. (094) 3478-424,   pok. 225C

  e-mail:tomasz.rydzkowski(at)tu.koszalin.pl

  

 

 


                                ADIUNKCI


  

  dr inż. Sylwia Mierzejewska

  tel. (094) 3478-404,   pok. 223C

  e-mail:sylwia.mierzejewska(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

  dr inż. Monika Sterczyńska

  tel. (094) 3478-209,   pok. 226C

  e-mail:monika.sterczynska(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

 


PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI


 

  mgr inż. Aldona Bać

  tel. (094) 3478-402,   pok. 109BC

  e-mail:aldona.bac(at)tu.koszalin.pl

 

 

 

 

 mgr inż. Andrzej Wiśniewski

  tel. (094) 3478-250,   pok. 2BC

  e-mail:andrzej.wisniewski(at)tu.koszalin.pl

 

 

 


DOKTORANCI


mgr inż. Krzysztof Czerwiński (mieszalniki gazów, opakowania do żywności)

mgr inż. Marta Stachnik (modelowanie CFD)

mgr Jolanta Wróblewska-Krepsztul (opakowania do żywności)