WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelKoło naukowe ElektroEnerga


Koło naukowe ElektroEnerga (wcześniej Autoelektro) jest organizacją studencką zrzeszającą pasjonatów elektrotechniki i elektroniki. Tworzymy grupę ludzi pozytywnie nakręconych, którzy od prądu oczekują więcej niż tylko przepływu. Spotykamy się w salach 17D i 8D na ulicy Racławickiej.
Terminy spotkań są ustalane na bieżąco w zależności od zapotrzebowań. Realizujemy tematy zgłaszane przez: środowisko przemysłowe i członków koła. Zazwyczaj celem wybranego tematu jest odpowiedzenie na pytanie: „Czy można …?” lub „Czy teoria pokrywa się z praktyką?”.

Tematy badań są ustawiane w ten sposób, aby efekt końcowy przynosił korzyść dla studenta w postaci pracy dyplomowej.

Tematy zrealizowane (tylko praktyczne):

 • Transformator Tesli (praca dyplomowa, obroniona przez inż. Karola Michalskiego);
 • Działo elektromagnetyczne (praca dyplomowa, obroniona przez inż. Marcina Łarynowicza).

 

Tematy w trakcie realizacji:

 • Drabinka Jakoba
 • Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej

 

Tematy wolne, oczekujące na swoich pasjonatów:

 • Sterowanie silnikiem BLDC przy pomocy systemu ARDUINO
 • Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej przy pomocy systemu ARDUINO
 • Wykorzystanie sterownika Raspberry w pomiarach mocy prądu przemiennego
 • Opracowanie algorytmu FFT dla sterownika Raspberry lub ARDUINO DUE wyznaczającego wartość skuteczną napięcia i prądu oraz przesunięcia fazowego między nimi dla kolejnych harmonicznych;
 • Kalibracja działa elektromagnetycznego w celu zwiększenia energii pocisku
 • Kalibracja transformatora Tesli w celu zwiększenia napięcia wyładowania
 • Budowa głośnika plazmowego
 • Muzyczny transformator Tesli

 

Dokumenty koła naukowego:

 

Opiekun naukowy koła: dr inż.Konrad Zajkowski (e-mail: konrad.zajkowski@tu.koszalin.pl)

 

Zarząd koła:

 • Przewodniczący: inż.Piotr Zieliński
 • Wiceprzewodniczący: Mateusz Sałdak
 • Sekretarz: Anna Lipa