WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelObszar Badawczy


Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej jest obecnie jedyną placówką naukową w Polsce zajmującą się badaniami podstawowymi i takim rozwojem badań stosowanych by zapewnić kompleksowe wykorzystanie wysokociśnieniowej strugi wodnej jako wszechstronnego narzędzia erozyjnego.

Badania technologiczne i działania wdrożeniowe:      

 • czyszczenie trudnodostępnych rurociągów wysokociśnieniową strugą wodną o różnorodnej strukturze i składzie,   
 • czyszczenie pionowych rurociągów umieszczonych w szybach podziemnych zakładów górniczych, jak rurociągi przeciwpożarowe i rurociągi podsadzkowe,      
 • zastosowanie wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej do usuwania materiałów wybuchowych z amunicji wielkokalibrowej,      
 • zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wodnej do usuwania niepełnojakościowych materiałów z konstrukcji budowlanych podlegających renowacji,       
 • zastosowanie wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej w procesach utylizacji stałych odpadów komunalnych,   
 • kształtowanie obiektów przestrzennych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną sterowaną luminancją obrazu wirtualnego,      
 • kształtowanie wnęk górniczych na podszybiach podziemnych zakładów górniczych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej,      
 • czyszczenie wielkogabarytowych powierzchni burt statków podlegających renowacji przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej i wodno - ściernej,       
 • zintensyfikowana obróbka powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną,       
 • precyzyjne przecinanie różnych materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (AWJ) w oparciu o kryteria jakości powierzchni,       
 • procesy cięcia materiałów wysokoenergetyczną zawiesinową strugą wodno-ścierną,       
 • aktywne odzyskiwanie ścierniwa w operacjach obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną i ponowne jego stosowanie,       
 • obróbka warstwowych powłok powierzchniowych wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową (CO2),
 • obróbka nanokompozytowych powłok wysokociśnieniową strugą wodno-lodową,       
 • medyczne zastosowania wysokoenergetycznej strugi płynu fizjologicznego.

 

Badania naukowe:       

 • inicjowanie i intensyfikowanie zjawiska kawitacji w wysokociśnieniowej strudze wodnej,       
 • intensyfikacja hydrostrumieniowej erozji materiałów,       
 • problematyka sublimacji granulek suchego lodu CO2 w warunkach gwałtownego udaru mechanicznego,       
 • fizykalne aspekty stosowania wysokociśnieniowej strugi wodnej o różnej strukturze i składzie,       
 • teoretyczne i doświadczalne podstawy obróbki wysokoenergetyczną strugą kriogeniczną,       
 • propagacja uderzeń hydrodynamicznych w rurociągach transportujących różne płyny, w tym również wielofazowe,       
 • podstawy modelowania i optymalizacji obróbki wysokociśnieniową strugą wodną domieszkowaną różnorodnymi cząstkami stałymi,       
 • problematyka rozdrabniania ziaren ściernych w różnych fazach kreowania wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej oraz w strefie erozji materiału obrabianego.