WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPracownicy


Dyrektor Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych

prof. dr hab. inż. Józef Borkowski
tel.  94 3478 294
e-mail: jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
pokój 103 bud. D


Pracownicy

dr inż. Marzena Sutowska
adiunkt
tel.  94 3478 449
e-mail: marzena.sutowska@tu.koszalin.pl
pokój 121 bud. D

dr inż. Wiesław Szada-Borzyszkowski
adiunkt / oddelegowany do Wydziału Przemysłu Drzewnego
tel.  94 3478 448
e-mail: wieslaw.szada-b@tu.koszalin.pl
pokój 102b bud. D

dr inż. Michał Bielecki
adiunkt
tel.  94 3478 335
e-mail: michal.bielecki@tu.koszalin.pl
pokój 12d bud. D

mgr inż. Monika Szada-Borzyszkowska
asystent
tel.  94 3478 258
e-mail: monika.szada-borzyszkowska@tu.koszalin.pl
pokój 102c bud. D