WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPracownicy Zakładu Transportu


dr hab inż. Piotr Piątkowski, prof. PK - kierownik Katedry Inżynierii Transportu

budynek B, pokój 308, tel. 94 34 78 355, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl

dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, prof.PK

bydynek B, pokój 305a, tel. 94 34 78 267, e-mail: ryszard.lewkowicz@tu.koszalin.pl

prof.dr hab. inż. Janusz Mysłowski

bydynek B pokój 306, tel. 94 34 78 396, e-mail: janusz.myslowski@plusnet.pl

mgr inż. Wojciech Puszkiewicz

bydynek B, pokój 307, tel. 94 34 78 277, e-mail: wojtek_log@autograf.pl

mgr inż. Michał Sadowski

budynek C, pokój 118, tel. 94-3478-251, e-mail:

Sławomir Mordarski

blok M, laboratorium EiDPS, tel. 94 34 75 204, e-mail: slawomir.mordarski@tu.koszalin.pl