WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

MECHATRONIKA – II stopień (studia magisterskie)


Pojęcie mechatronika tworzą dwa słowa – mechanika i elektronika. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje trzy podstawowe dziedziny, to jest mechanikę, elektronikę i informatykę, które uzupełniają optyka, fotonika i technologia produkcji. Jest to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

Połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki nie jest przypadkowe, gdyż połączenie tych trzech dziedzin zapewnia optymalizację procesu projektowania i wytwarzania we współczesnym przemyśle. Takie podejście do projektowania i wytwarzania narzuciło konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki (pierwotnie zastępowanych przez mechaników lub elektroników). Obecnie jednak dostrzega się konieczność całościowego podejścia do kształcenia w tym zakresie na poziomie inżynierskim i magisterskim.

 

Absolwent kierunku studiów Mechatronika posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji specjalistycznych urządzeń mechatronicznych stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

 

Wydział Mechaniczny oferuje doskonałe warunki do studiowania na kierunku Mechatronika. Studia II stopnia prowadzone są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wykształcona kadra naukowa Wydziału proponuje 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Do najchętniej wybieranych i dostępnych specjalności prowadzonych na studiach II stopnia należy zaliczyć następujące:

 

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych;
  • Systemy Radiologii i Radioterapii.

 

Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku Mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, specjalistyczny sprzęt radiologiczny i wiele innych.

 

Szeroki wachlarz zdobytych umiejętności spowoduje, że specjaliści z zakresu mechatroniki będą mogli lepiej poruszać się na dynamicznym rynku pracy w kraju, jak i za granicą. Potencjalne obszary poszukiwania pracy po studiach są następujące:

  • w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),
  • w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
  • na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
  • w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji,
  • w działach konstruktorskich firm wytwarzających urządzenia rehabilitacyjne,
  • w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
  • w stacjach kontroli i diagnostyki pojazdowej.

 

Absolwencie, inżynier mechatronik to zawód przyszłości, bez którego nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo – zastanów się bo warto!


Program studiów –  st. II 2016/2017

Plan studiów - studia stacjonarne:

Plan studiów - studia niestacjonarne:


Program studiów  st. II 2019/2020

Plan studiów - studia stacjonarne:

Plan studiów - studia niestacjonarne:


Program studiów  st. II 2020/2021

Plan studiów - studia stacjonarne:

Plan studiów - studia niestacjonarne:

 

Specjalność: PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Absolwent specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji specjalistycznych urządzeń mechatronicznych stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

 

Specjalność: SYSTEMY RADIOLOGII I RADIOTERAPII

Absolwent specjalności Systemy Radiologii i Radioterapii posiada wiedzę ukierunkowaną na: informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę, robotykę i biomanipulatory, nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie aparatury medycznej. Posiada także elementarną wiedzę w zakresie propedeutyki nauk medycznych, anatomii i fizjologii, fizyki i techniki medycznej. Posiada umiejętności eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, systemów i sieci komputerowych w jednostkach służby zdrowia oraz projektowania, modernizowania i kompletowania zautomatyzowanych i skomputeryzowanych systemów techniki radioterapeutycznej i radiologicznej.

Może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, ambulatoriach i poradniach, przedsiębiorstwach obrotu handlowego, jednostkach odbioru technicznego, akredytacji i atestowania aparatury medycznej, przedsiębiorstwach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych sprzętu medycznego.