OrzelZajęcia popularno-naukowe dla szkół
Printer Pdf

W ramach współpracy Politechniki Koszalińskiej
ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami, w zakresie
popularyzacji nauk technicznych i społecznych
wśród młodzieży Koszalina i regionu Pomorza Zachodniego,
zapraszamy
na wykłady popularno-naukowe oraz zajęcia laboratoryjne na Wydział Mechaniczny.

 

Propozycje tematów 

 

Terminy i warunki spotkań w ramach podpisanej współpracy z PK
prosimy ustalać z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji Wydziału Mechanicznego

dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl

tel.: 94 3478-459