WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji

 

prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF NADOLNY

Profesor
Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji

tel.: +48 94 3478412
e-mail: krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 203 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=1H8X9OcAAAAJ&hl=pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2753-2782
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Nadolny

prof. dr hab. inż. JAROSŁAW PLICHTA

Profesor

tel.: +48 94 3478468, +48 94 3478469
e-mail: jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 223 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6642-5517

dr hab. inż. CZESŁAW ŁUKIANOWICZ

Profesor Politechniki Koszalińskiej

tel.: +48 94 3478438, +48 94 3478362
fax.: +48 94 3426753
e-mail: czeslaw.lukianowicz@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 207 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=XYe2IysAAAAJ 
LiknedIn: https://www.linkedin.com/in/czes%C5%82aw-%C5%82ukianowicz-801a3b69/?originalSubdomain=pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8885-1317 
PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1186409
ResarchGate: https://www.researchgate.net/profile/Czeslaw_Lukianowicz

dr hab. inż. WOJCIECH KAPŁONEK

Profesor Politechniki Koszalińskiej

tel.: +48 94 3478233
e-mail: wojciech.kaplonek@tu.koszalin.pl; wojciech.kaplonek@gmail.com

Miejsce pracy: pokój 219 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

ORCID: 0000-0003-4531-8963
Scopus Author ID: 24280711700
ResearcherID: N-7037-2013
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Reh8WLMAAAAJ&hl=en
Polish Scholarly Bibliography: https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/search/empty/Wojciech%20Kapłonek/empty/0/true/true/true/2008/2019/title/1/empty
Publons: https://publons.com/researcher/1625094/wojciech-kaponek
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Kaplonek

dr inż. MARZENA SUTOWSKA

Adiunkt

tel.: +48 94 3478449,
e-mail: marzena.sutowski@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 121 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=dpa0U7EAAAAJ&hl=pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0321-0022
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marzena_Sutowska

dr hab. inż. PAWEŁ SUTOWSKI

Profesor Politechniki Koszalińskiej

tel.: +48 94 3478479,
e-mail: pawel.sutowski@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 202 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/1186404
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2863-5414
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55511453200
ResearcherID/PUBLONS: https://publons.com/researcher/1599632/pawe-sutowski/
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Sutowski

dr inż. KRZYSZTOF KUKIEŁKA

Adiunkt

tel.: +48 94 3478478
e-mail: krzysztof.kukielka@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 224 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=vatHxOkAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3271-3852
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kukielka

dr inż. WOJCIECH MUSIAŁ

Starszy wykładowca

tel.: +48 94 3478265, +48 94 3478463
e-mail: wojciech.musial@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 208 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Musial2

mgr inż. STANISŁAW PAŁUBICKI

Asystent

tel.: +48 94 3478413
e-mail: stanislaw.palubicki@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 206 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3976-0536
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Palubicki

 

MIROSŁAW GIEDRYS

Pracownik inżynieryjno-techniczny

tel.: +48 94 3478369, +48 94 3478380 
e-mail: miroslaw.giedrys@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 221 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

mgr inż. PIOTR JASKÓLSKI

Pracownik inżynieryjno-techniczny

tel.: +48 94 3478428
e-mail: piotr.jaskolski@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 223 bud. D., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

 

mgr inż. WOJCIECH ZAWADKA

Pracownik inżynieryjno-techniczny

tel.: +48 94 3478237
e-mail: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl

Miejsce pracy: pokój 11 bud. E., ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin