WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Katedra Fizyki Technicznej i Nanotechnologii

 


  • Kierownik Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

Pokój: budynek H 106-11 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: witold.gulbinski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 622


dr hab. inż. Daniela Herman, prof. PK

Pokój: budynek H 105-5 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: daniela.herman@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 640


dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. PK

Pokój: budynek H 205-5 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: piotr.myslinski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 632


dr hab. inż. Jan Walkowicz, prof. PK

Pokój: budynek H 101-2 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: jan.walkowicz@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 602


dr hab. inż. Bogdan Warcholiński, prof. PK

Pokój: budynek H 101-2 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: bogdan.warcholinski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 634


dr inż. Ewa Dobruchowska

Pokój: budynek H 106-14 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 651


dr inż. Dawid Murzyński

Pokój: budynek H 205-3 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: dawid.murzynski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 659


dr inż. Mieczysław Pancielejko

Pokój: budynek H 105-7 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: mieczyslaw.pancielejko@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 637


dr Tomasz Suszko

Pokój: budynek H 106-12 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: tomasz.suszko@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 616


Ryszard Gritzman

Pokój: budynek H 208-8 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: ryszard.gritzman@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 641


mgr inż. Jan Kwiatkowski

Pokój: budynek H 10-7 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: jan.kwiatkowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 631