WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Katedra Inżynierii Biomedycznej


  • Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej

prof. dr hab. Jerzy Ratajski

Pokój: budynek H 103 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 611


dr hab. Kazimierz Reszka, prof. PK

Pokój: budynek H 105-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: kazimierz.reszka@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 621


dr inż. Przemysław Ceynowa

Pokój: budynek H 104 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: przemyslaw.ceynowa@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 562


dr inż. Adam Gilewicz

Pokój: budynek H 5-3 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: adam.gilewicz@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 662


dr hab. Katarzyna Mitura

Pokój: budynek H 106-10 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: katarzyna.mitura@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 612


dr Ewa Czerwińska

Pokój: budynek H 104 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: ewa czerwinska@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 562


dr Łukasz Szparaga

Pokój: budynek H 104 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 562


mgr inż. Katarzyna Mydlowska

Pokój: budynek H 104 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 562