WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Katedra Mechatroniki i Autmatyki


  • Kierownik Katedry Mechatroniki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Pokój: budynek G 107-10 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: tomasz.krzyzynski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 600


dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK

Pokój: budynek G 107-13 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: norbert.chamier-gliszczyński@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 542


dr hab. Kurt Frischmuth. prof. PK

Pokój: budynek G 107-3 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: 
Tel: (094) 3486 536


dr hab. inż. Sebastian Głowiński. prof. PK

Pokój: budynek G 107-7 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: sebastian . glowinski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 532


dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK

Pokój: budynek H 106-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 603


dr hab. inż.Tomasz Królikowski, prof. PK

Pokój: budynek G 107-5 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: piotr.stepien@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 534


dr hab. inż. Bogdan Wilczyński, prof. PK

Pokój: budynek G 107-3 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: bogdan.wilczynski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 536


dr inż. Stefan Bartkiewicz

Pokój: budynek G 107-2 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: stefan.bartkiewicz@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 539


dr inż.  Andrzej Błażejewski

Pokój: budynek G 107-12 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: andrzej.błażejewski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 541


dr inż. Sebastain Chamera

Pokój: budynek G 107-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: sebastian.chamera@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 533


dr inż.  Krzysztof Dorywalski

Pokój: budynek G 107-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: krzysztof.dorywalski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 533


dr inż.  Kazimierz Kamiński

Pokój: budynek G 107-11 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: kazimierz.kaminski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 531


dr inż.  Oliwia Łupicka-Maciejewska

Pokój: budynek G 107-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: oliwia.lupicka-maciejewska@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 533


dr hab. inż.  Igor Maciejewski

Pokój: budynek G 107-6 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: igor.maciejewski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 533


dr inż.  Sebastian Pecolt

Pokój: budynek G 107-12 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: sebastian.pecolt@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 543


dr inż.  Piotr Zaporski

Pokój: budynek G 205-5 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: piotr.zaporski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 561


mgr inż.  Remigiusz Knitter

Pokój: budynek H 107-2 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: remigiusz.knitter@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 539


mgr inż.  Paweł Znaczko

Pokój: budynek G 205-5 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: paweł.znaczko@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 561


mgr inż.  Katarzyna Peplińska-Matysiak

Pokój: budynek G 107-11 (ul. Śniadeckich 2)
E-mail: katarzyna.peplińska-matysiak@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3486 540