WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

POWER 3.5 Rok Akademicki 2020/2021 Harmonogram wsparcia


Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:

 

Kierunek Energetyka:

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

 

Kierunek Mechatronika: