WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Wyniki rekrutacji



O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.